Norwood-skalanNorwood-skalan

Ludwig-skalanLudwig-skalan

Norwood-skalan

Norwood-skalan används för att klassificera i vilket stadie patientens håravfall är. Tabellerna till vänster visar håravfallets process.

Den övre bilden visar mallen för Manligt håravfall och den nedre över Kvinnligt håravfall.

Kvinnligt håravfall visar sig ofta som successiv uttunning i front och mittparti med en intakt hårlinje. Kvinnor kan också ha ett håravfall som liknar det manliga håravfallet.