Håravfall

Att tappa sitt hår innebär för många en mycket känslosam upplevelse, inte minst i ung ålder. Både män och kvinnor tappar sitt hår i större utsträckning idag beroende på den livsstil vi har. Håravfall är till största del genetiskt betingat men andra faktorer kan vara starkt bidragande eller initierande.

Håravfall

Metoder

Hårtransplantationer med strip-metoden blir idag utförda med mycket gott resultat, om den utföres av kunniga kliniker med lång erfarenhet. Att transplantera hår med strip-metoden kräver att kirurgen har ett konstnärssinne...

håravfall före och efter

Före- & efterbilder

Enda möjligheten att återfå sitt naturliga, växande hår är att genomgå en hårtransplantation. Hårsäckar/hårsäcksgrupper flyttas från nacken eller sidorna till de tunnhåriga eller kala partierna. Hårsäcksgrupperna innehåller 1-3 hår vardera, vilket gör att det transplanterade håret ser naturligt ut.